• Hỗ trợ 24/7
  • 0901030609

4Tech Smart Ads

Giới hạn của người bán khi kinh doanh online nếu bỏ qua quảng cáo

  • Chỉ tiếp cận tập khách hàng hữu hạn đã like, tương tác với page hoặc biết đến thương hiệu
  • Bỏ lỡ lượng lớn tập khách hàng tiềm năng đang online mỗi ngày

 

Khó khăn khi triển khai quảng cáo trên nền tảng Facebook, Tiktok

  • Chưa nắm chắc kỹ thuật quảng cáo trên các nền tảng nên không mang lại hiệu quả
  • Quảng cáo vi phạm các chính sách của Facebook và Tiktok dẫn đến khóa tài khoản, khóa page hoặc không được duyệt