• Hỗ trợ 24/7
  • 0901030609

4Tech Livestreaming

Livestream là gì?

Livestream là thuật ngữ nói về việc truyền nội dung số trên Internet, đòi hỏi phải có một thiết bị đầu vào có tác dụng quay video như máy ảnh, máy quay và các thiết bị đầu ra hỗ trợ cho Livestreaming

Bước 1: Tư vấn đưa ra ý tưởng và giải pháp tối ưu

Bước 2: Tiến hành ký hợp đồng với khách hàng

Bước 3: Tiến hành thực hiện livestream trực tiếp

Bước 4: Giao sản phẩm và tiến hành thanh lý hợp đồng